MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

woningmarkt

Gemeente Zwolle zet in op betaalbare huurwoning

Op 13 december 2021 staat de betaalbaarheidsnota 2022 op de agenda van de gemeenteraad van Zwolle. Met deze nota  zet het college van B en W in op het vergroten en beschikbaar houden van het betaalbare aanbod aan woningen in Zwolle. De gemeente wil door de inzet van koopwoningen meer naar huurwoningen te verschuiven, een blijvend aanbod in het betaalbare segment realiseren. 

Bovenstaande inleiding stond te lezen in de uitgave van DeSwollenaer van 8 december 2021.  Het artikel gaat in op de keuze van de gemeente om bij nieuwbouw een switch te maken van koop- naar huurwoningen. Dit in combinatie met een regeling middeldure huur.

Achtergrond

Achterliggend is het gegeven dat de stijgende prijzen op de woningmarkt het voor mensen met een laag inkomen nagenoeg onmogelijk maken mee te dingen naar beschikbare woningen.

Bovendien spant de gemeente zich in om versneld tijdelijk betaalbare woningen te realiseren. In de Betaalbaarheidsagenda 2022 staat een overzicht met alle maatregelen die al in gang gezet zijn.

Vier richtingen worden onderscheiden:

  • Minimaal 40 procent van de woningbouwproductie moet worden gerealiseerd in de betaalbare categorie
  • Er moet een regeling middeldure huur opgesteld worden zodat betaalbare woningen beschikbaar blijven voor lagere en middeninkomens
  • Het actief stimuleren en faciliteren van Wooncoöperaties
  • Flexwonen aanjagen op tijdelijke locaties.

Beschermende maatregelen

De vigerende beschermende maatregelen in de woningmarkt blijven gewoon van kracht: Om speculatie en belegging tegen te gaan is een eigenaar verplicht tenminste 5 jaar in de aangekochte woning te blijven wonen en mag de woning niet binnen drie jaar worden doorverkocht.

Betaalbaarheidsagenda in de gemeenteraad van 13 december 2021

De betaalbaarheidsagenda is een informatienota die is opgesteld naar aanleiding van een extra debat in de gemeenteraad over de Zwolse woonmarkt. In de vergadering van maandag 13 december zal de gemeenteraad de informatienota bespreken.

De notitie is hieronder in te zien.