MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

MMWZ de Tippe op zoek naar het perspectief

De maand januari 2022 is een maand van overleg en nadenken over de nabije toekomst van ons project. Bijgestelde bouwplannen riepen veel vragen op en de antwoorden gaven niet veel meer duidelijkheid. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden en dat alles komt aan de orde op maandag 31 januari. Een zeer belangrijke ledenbijeenkomst waar we iedereen hopen te mogen verwelkomen om mee te praten over de toekomst van het project. 

31 januari, een belangrijke datum

In de communicatie tussen MMWZ, Groene Burenhof  en bouwpartners kwam bovenstaande procestekening over de invloedsfeer bij co-creatie op tafel en in de beantwoording van onze vragen wordt hier regelmatig naar verwezen. Alle informatie die voor de leden van belang is staat in de rondgezonden nieuwsbrief en zal zeker aan de orde komen op de vergadering van 31 januari 2022. 

ledenpagina’s

Al deze informatie is ook terug te vinden op de ledenpagina’s van deze website.