MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

woningmarkt

MMWZ op inspraakavond gemeente Zwolle

Video afspelen

Maandag 1 november
Mevrouw van Lisdonk van Groene Burenhof spreekt de gemeenteraad van Zwolle toe over de ambitieuze plannen van de gemeente met de Tippe en met name over Co-creatie en duurzaamheid. In haar betoog citeerde ze uit de inhoudelijke reactie van MMWZ de Tippe lid Lydia Gussenhoven op de gemeentelijke begroting. Ze benadrukte tevens de goede samenwerking tussen MMWZ de Tippe en Groene Burenhof die samen een plot in de Tippe, de stedelijke radialen willen bebouwen.

Beide verenigingen roepen de gemeente Zwolle op méér belangstelling te tonen en ondersteuning te bieden om de plannen op het gebied van Co-creatie en duurzaamheid te kunnen realiseren.

over de begroting en tegenvallende kosten

2e inspreekreactie - Co-creatie