MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Schetssessie succesvolle start

Eerste schetssessie met architect
De werkgroepen zijn al een aantal weken hard aan het werk. De werkgroep bouw had de eerste contacten gelegd en samen met de mensen van de Groene Burenhof gekozen voor het Zwolse acrhitectenbureau ’19 Het Atelier’. We hebben inmiddels de eerste schetssessie achter de rug waarin ook de overige leden van de groep kennis konden maken met het team van het architectenbureau.

De bedoeling was ideeën uit te wisselen over dromen, wensen en andere ideeën die bij de leden van de groep leven. Het werd dan ook een levendige avond waarin veel gepraat, uitgewisseld, gelachten en geïnformeerd werd. We hebben een beeld gekregen van werkwijze en ideeën van de architect en daar van onze kant op kunnen reflecteren. Mooi onderdeel de bespreking in groepen aan de hand van een zgn. MIRO-board. (zie foto hierboven.

Inmiddels hebben we de informatie over deze sessie ontvangen van de architect:

• Planning Schetsontwerp MMWZ en Groeneburenhof Zwolle
• Presentatie 19hetatelier
• Concept procesboek

In gesprek met Groeneburenhof
Harrie Hamstra meldt nog: ‘In het gesprek met het bestuur van de Groeneburenhof (met architect) kwamen we tot de conclusie dat het wel goed lijkt om een overleg tussen Groeneburenhof en MMWZ-De Tippe te plannen, waarbij de gedachte uitgaat naar de eerste week van juni (na de tweede schetssessie).’