MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Straatnamen verklaard voor de Tippe

Straten in De Tippe

De Tippe krijgt straatnamen afgeleid van oude boerderijen

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer zijn dat de straatnamen voor De Tippe, de nieuwste buurt van Stadshagen, gelegen tussen bet spoor en de Hasselterweg. De straatnamen zijn afgeleid van oude boerderijen uit buurten of buurtschap­pen rondom Zwolle, met als uitzonderin­gen de Boerderijenlaan en hetTippepad.

Genne

Genne is een buurtschap gelegen op de plek waar de Overijsselse Vecht uitmondt in het Zwarte Water, tussen Zwolle en Hasselt. Het valt onder de gemeente Zwartewaterland. Het gebied aan de over­kant van de rivier heet Genne-Overwaters.

Bijbehorende straten: Beukelaaipad, Bobbinkstraat, Boöbinkhof, Hatbertinkstraat, Holtinkstraat, Oetbertinkstraat, Volkerinkstraat, Wassinkstraat.

 

Haerst

Haerst is een buurtschap in de gemeen­ten Zwolle en Zwartewaterland. Met de aangrenzende buurtschappen Langenholte en Brinkhoek vormt het de Zwolse wijk Vechtlanden. Eind jaren 80 zijn in een zandwinning in Haerst resten van een vuistbijl gevonden, die de aanwezigheid van neanderthalers bewijzen. Het zijn de oudste sporen in geheel Salland van menselijk bestaan in die omgeving. Het Haersterveer, vlakbij de Agnietenborg, is het laatste handgetrokken kabelpontje van Nederland en vaart tussen Zwolle en buurtschap Haerst.

Bijbehorende straten: Aarninkstraat, Hadewinkstraat, Jordaninkstraat.

Harculo

Harculo is een buurtschap in de gemeen­te Zwolle ontstaan op rivierduinen. De toevoeging lo in de plaatsnaam betekent licht loofbos met open plekken, wat iets zegt over de ligging van de plaats ten tij­de van de naamgeving. Harculo behoorde in de middeleeuwen tot de Hof van Zwol­le. Aan de rand van Harculo stond de IJsselcentrale, een elektriciteitscentrale die ook wel Centrale Harculo werd genoemd. Bijbehorende straat: Gommersbachpad.

Langenholte

Langenholte is een buurtschap in de ge­meente Zwolle. Het ligt op een zandrug en van oorsprong is Langenholte een marke: een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschap­pelijke gronden reguleerden.

Deze marke was gelegen tussen de marken Dieze en Bertum en aan de andere zijden de rivieren de Vecht en het Zwarte Water. De buitendijkse graslanden van deze rivieren maken deel uit van natuur­reservaat Buitenlanden/langenholte, waar de zeldzame kievitsbloem, ook wel de Zwolse tulp genoemd, te vinden is. Bijbehorende straten: Gerboldinkstraat, Telvorenpad, Veldinkstraat.

 

Schelle

Schelle is een wijk en buurtschap in de gemeente Zwolle. Het ligt op een rivierduin, ontstaan kort na de laatste ijstijd. Schelle is tegenwoordig onderdeel van de woonwijk Zwolle-Zuid en drie wijkdelen zijn naar de buurtschap vernoemd: Schellerhoek, Schellerbroek en Schellerlanden.

Bijbehorende straten: Aspelaninkstraat, Boldenbergpad.

Spoolde

Spoolde is een buurtschap in de gemeen­te Zwolle. Het ligt op een rivierduin. de Spoolderberg, die is ontstaan kort na de laatste ijstijd. Spoolde valt samen met Stadshagen en Westenholte onder stads­deel Zwolle-West.

Bijbehorende straat: Engelradingstraat.

 

Westenholte

Westenholte is een wijk in Zwolle en voormalig buurtschap. Het is gelegen op een rivierduin, ontstaan kort na de laat­ste ijstijd. In de wijk zijn daarom ook hele lichte glooiingen te zien. Tot aan 1967 was Westenholte een dorp in de ge­meente Zwollerkerspel, sindsdien behoort het tot de gemeente Zwolle. De wijk be­staat uit twee delen: Oud Westenholte en Westenholte Stins.

Bijbehorende straat: Hogebeenpad.

Uit: Vinexpress, mei 2021

Door: Erica Turmel-Donker