MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Het is al een tijdje stil online, maar er is overleg gaande tussen de bouwpartner, MMWZ, Groeneburenhof en de gemeente Zwolle. Er is een overleg geweest met de wethouder en er wordt nu gekeken naar mogelijkheden om verder te kunnen met ons project. Verheugend kan zijn dat de gemeente Zwolle maatregelen wil nemen om goedkopere huizen te kunnen bouwen. RTV Oost publiceerde daar het artikel hieronder over.

Zwolle neemt maatregelen en komt belofte voor betaalbare nieuwbouwhuizen na

In het nieuwe deel van de Zwolse wijk Stadshagen komen toch meer goedkope woningen. Eerder meldde het college dat er door de alsmaar stijgende huizenprijzen minder betaalbare woningen konden worden gebouwd. De gemeenteraad ging daar niet mee akkoord. Met een uitgebreid maatregelenpakket denkt Zwolle nu toch het beloofde aantal goedkope huizen te kunnen bouwen.

Onder meer in De Tippe komen er 150 extra woningen in de zogeheten ‘betaalbare categorie’. Dit wordt gerealiseerd door meer woningen op een kavel te plaatsen en door kleinere en andere soorten woningen te bouwen, zoals rug-aan-rugwoningen en beneden-boven woningen. Hierdoor wordt het mogelijk om het ontstane tekort aan betaalbare woningen in een ander deel van de wijk te compenseren.

In Breezicht Noord wordt een deel van de koopwoningen omgezet naar middeldure huurwoningen. Hierdoor kunnen inwoners die net niet kunnen kopen of geen hoge huur kunnen betalen, maar ook niet in aanmerking komen voor sociale huur, toch in Stadshagen gaan wonen. Zwolle wil hiermee inzetten op doorstroming in de woningmarkt.

Lees meer: Minder goedkopere woningen dan gepland is voor Zwolse raad geen optie

Experimenten en innovaties

Wethouder Monique Schuttenbeld is blij en denkt dat de betaalbaarheid van woningen in het nieuwe deel van Stadshagen op peil blijft. “Dit zorgt ervoor dat hier wonen, ook in de toekomst, betaalbaar blijft. We gaan door met het zoeken naar mogelijkheden en kansen in wetgeving en beleid, naar experimenten en innovaties, zodat dit straks hopelijk ook voor heel Zwolle kan gaan gelden.”

Een van die experimenten is een pilot met ‘meerwaardebeding’, die gehouden gaat worden in De Tippe. Dit houdt in dat de eerste koper een korting krijgt op de woning, doordat de grond niet hoeft te worden aangekocht bij aankoop. De aankoopprijs is voor de koper dan lager, waardoor ook de maandelijkse lasten lager zijn. Wanneer de eerste eigenaar de woning verkoopt aan een volgende eigenaar, dan moet de korting die de eerste eigenaar heeft gekregen bij de aankoop van de woning worden terugbetaald aan de gemeente.