MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Wij, als Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ), willen graag duurzaam wonen, maar vinden ook ‘noaberschap’ belangrijk. In de nieuw te bouwen wijk De Tippe in Zwolle willen we een aantal huizen en appartementen bouwen volgens de nieuwste duurzame technieken. Daarbij bouwen we zo dat ontmoetingen makkelijk ontstaan en zich een kleine gemeenschap vormt, zodat je al je buren kent. Iedereen heeft een eigen woning of appartement, daarnaast willen we gemeenschappelijke voorzieningen. Denk hierbij aan een  (moes)tuin, berging en ontmoetingsplek. 

Het eerste MMWZ project is in de jaren ‘90 in Zwolle Zuid gerealiseerd (de Bongerd), daarna volgden De Meanderhof in Stadshagen en De Nooten in Holtenbroek. Bewoners uit deze projecten roemen het contact met de buren, de gezelligheid, het milieuvriendelijke karakter van hun huizen en het mooie groen in hun project.

“MMWZ de Tippe” is een CPO project. Dat betekent dat we met alle leden van onze vereniging een plan maken voor onze ideale buurt. Na overleg met de gemeente en ontwikkelaars is een ontwikkelveld in De Tippe aangewezen waar wij, samen met de GroeneBurenHof een plan voor ontwikkelen. Voor de sociale huurwoningen in onze buurt is de woningcorporatie Openbaar Belang daarbij onze partner. CPO betekent voor ons dat we opdrachtgever zijn, mee verantwoordelijkheid dragen, ook financieel.”

Huurders – sociale huur In onze wijk is ruimte voor sociale huur, ongeveer 30% van de woningen zal sociale huur worden. De woning zal een appartement of rijwoning worden. Op dit moment variëren de vierkante meters voor de woningen van 60 tot 100 vierkante meter.

Goed om te weten: we maken afspraken met Openbaar Belang over wie kan gaan huren, één voorwaarde is dat je ingeschreven bent bij de Woningzoeker. Wie een actieve rol in het ontwikkelproces speelt heeft een grotere kans op een woning – zolang er nog niet voor alle huurwoningen een serieuze kandidaat is.

Ongeveer 70% van de woningen zijn bestemd voor koop. Er komen twee soorten koopwoningen, appartementen en rijwoningen. Op dit moment variëren de vierkante meters van 80 tot 120 vierkante meter voor de woningen. Een indicatie voor de prijs van de woningen is lastig, op dit moment is de schatting dat één vierkante meter tussen de €4.000,- en €4.500,- ligt. Als je bijvoorbeeld denkt aan een woning van 80m2 dan zal dit tussen de €320.000,- en €360.000,- kosten. Dit is echt een indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Op dit moment zijn we bezig met praktische zaken en gezellige zaken. We willen in deze voorbereidende fase elkaar leren kennen, zodat we weten wie straks onze buren zijn en samen onze woonplek vormgeven. Daarnaast zijn we in gesprek met de bouwpartners voor het vormgeven van onze buurt. Tenslotte zijn we onze vereniging aan het oprichten. We zijn nog in ontwikkeling en vormen deze groep met elkaar. Dus actieve betrokkenheid, meedenken en elkaar van tevoren leren kennen is zeker gewenst. Dit kan bij uitstek door plaats te nemen in een werkgroep. Bijvoorbeeld in de werkgroep communicatie, die zich bezighouden met alles rondom de communicatie, echt alles. Natuurlijk zijn er nog meer werkgroepen, we vertellen je daar graag later meer over.