MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Privacyverklaring

Wie ontvangen de persoonsgegevens, die je ons verstrekt via de website mmwzdetippe.nl?

De leden van de welkomstcommissie van MMWZ De Tippe in Zwolle.

Leden van de vereniging MMWZ de Tippe en registratie op de website

Als je je meldt als belangstellende of als lid, geef je ons een aantal persoonsgegevens: je naam, adres, mail-adres en telefoonnummer(s). Bij betaling van contributie of donatie geef je ons ook een bankrekeningnummer. Wij gebruiken die persoonsgegevens alleen voor onze communicatie met jou, en – als dat aan de orde komt – om je als kandidaat voor een woning door te geven. Op de website worden naw-gegevens uitsluitend na toestemming op het afgeschermde deel gepubliceerd.

MMWZ De Tippe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. De inbox wordt beheerd door een lid van de werkgroep communicatie. Registratie wordt gevraagd om de leden toegang te geven tot informatie die alleen voor de leden van de vereniging bestemd is. 

Cookies

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens:

MMWZ de Tippe neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mmwzdetippe@gmail.com. De beheerder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten:

Indien iemand van mening is dat wij niet goed omspringen met zijn/haar persoonlijke gegevens, dan vragen we uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen. Wanneer diegene vervolgens alsnog niet tevreden is, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.