MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Commissarislaan – Backermarke, Zwolle-Zuid

  • 38 woningen:
  • 19 sociale huurwoningen (deltaWonen), in verschillende grootte (2-5 kamerwoningen)
  • 19 koopwoningen (bewoond door de eigenaren), in verschillende grootte (3-5 kamerwoningen)
  • 1 gemeenschappelijke ruimte (“Mispel”)
  • Gemeenschappelijke tuinen

 

Opgeleverd 1997, Landelijk voorbeeldproject duurzaam en energiezuinig bouwen.

Meegegroeid in de tijd: vroegere ruimtes voor peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang nu woningen.

Kijk ... de Bongerd