MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Tuin

De tuin is op dit moment ook belangrijk onderwerp van gesprek. Iedereen wil graag een
mooie, grote gemeenschappelijke tuin waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar een grote
wateropvang is en waar de natuur weelderig groeit. De overheersende wens is om voor
lage afrastering van de privétuin te kiezen, zodat de overgang van privé- naar
gemeenschappelijke tuin zo klein mogelijk is. Tegelijkertijd is er ook de wens van
geborgenheid van de individuele tuineigenaren. Het proces om de verhouding hiertussen
te bepalen, is in volle gang. Ook is er gekeken naar de kosten voor de werkzaamheden in
de tuin. Om de grote wateropvang te realiseren moet er veel grond afgegraven worden.