MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

overleg opgeschort

Wat speelde zich af na onze ALV van 31 januari tot nu toe ?


Na onze bijeenkomst op 31 januari hebben er zich wat onverwachte ontwikkelingen voorgedaan. Graag praten we jullie bij.

  • Op 31 januari hebben we samen bepaald onder welke condities we wilden ingaan op het verkavelingsvoorstel wat de ontwikkelpartners aan MMWZ en Groene Buren Hof hebben voorgelegd met hun voorwaarden daarin. 
  • Op 1 februari hebben we ons formele antwoord verzonden. Dit hebben we met jullie gedeeld (voor als je het nog eens na wilt lezen: mail verzonden door Henk Brat van 3 febr,).
  • De zelfde week hebben we een reactie terug gekregen van de ontwikkelpartners, dat ze ons bericht in goede orde hadden ontvangen. So far, so good.
  • De volgende afspraak met hen stond gepland op 9 februari. Een overleg van het kernteam van beide verenigingen en de ontwikkelpartners. Vóór het zover was kregen we echter bericht van de ontwikkelpartners dat dit overleg niet door kon gaan. Het bleek dat leden van Groene Buren Hof de Zwolse politiek hadden benaderd over de gang van zaken. Dit is aanleiding geweest tot een uitnodiging voor een gesprek op 10 maart met wethouder Monique Schuttenbeld, de ontwikkelpartners en een vertegenwoordiging vanuit onze verenigingen. De wethouder wil in dit gesprek graag van alle betrokkenen de ervaringen horen over de doorlopen verkenning in het afgelopen jaar. De ontwikkelpartners lieten ons weten in de tussentijd niet inhoudelijk te reageren op ons tegenvoorstel. Navraag vanuit Groene Buren Hof leverde nog op dat in hun optiek de brief aan de wethouder het proces doorkruist en zij hun reactie op ons verkavelingsvoorstel van 1 febr. opschorten tot na het gesprek op 10 maart. 

Het is dus even uit onze handen op dit moment en 10 maart duurt nog even. 

Hoe kunnen we de ontstane ruimte tot 10 maart fijn en goed met elkaar benutten ? 

Tegelijk geeft dit wel ruimte om de aandacht op andere zaken te focussen. In de verschillende vergaderingen en kennismakingsgesprekken met geïnteresseerden kwamen vragen over ‘hoe willen we samen wonen’, ‘samen een tuin beheren en gemeenschappelijke bergingen gebruiken, hoe doen we dat ?’, ‘welke mate van betrokkenheid wordt er van mij verwacht en past dat wel bij mij’ enz. Belangrijke vragen, en onderwerpen die wij in samenspraak met elkaar kunnen bepalen. Voor een deel liggen er al uitgangspunten die door de al wat langer betrokken leden zijn neergelegd, zoals het vormgeven van een groene ruimte door geen harde schuttingen neer te zetten rond je eigen stuk tuin maar een redelijk open inrichting, afgeschermd door groen, samen het gemeenschappelijke groenonderhoud doen, het delen van spullen (denk aan ladders, kruiwagens en tuingereedschap zoals een takkenschaar). En ook op het gebied van besluitvorming is er de intentie om dit via de consentmethode te doen (en ons die eigen te maken !). 

betrokken op elkaar

En over het betrokken zijn op elkaar: we hopen op een prettige manier laagdrempelig met elkaar om te gaan, zonder dat je je gedwongen voelt om mee te doen maar je wel uitgenodigd voelt. En we hopen een groep buren te worden waarin ook klussen worden opgepakt vanuit gevoelde verantwoordelijkheid, waarbij de één affiniteit zal hebben met werken in de tuin en de ander met het koken van een lekker pannetje soep om samen op te eten na het gezamenlijke werk in de tuin. Door samen dingen te doen hopen we die banden met elkaar op te bouwen die maken dat het ook leuk en gezellig is om te doen. 

Samen oppakken

Ook op dit moment liggen er al dingen en taken die we samen kunnen gaan oppakken. Om te beginnen zouden we een liefst live bijeenkomst willen plannen om met elkaar over bovenstaande vragen van gedachten te wisselen en een gezamenlijke visie te bepalen. Ook kunnen we in kaart brengen wat er op dit moment aan werk te doen is en al gedaan wordt en wat er te verwachten is na 10 maart, ervan uitgaande dat het bouwproject een vervolgfase zal krijgen. (En mocht dat niet De Tippe zijn, dan zijn er in Zwolle nog meer bouwlocaties waar nieuwbouw gaat komen).  

Meedoen aan dit bouwproject kan een lange adem vragen, maar als je gaat voor het ideaal dan ben je meer dan welkom !

Binnenkort ontvang je een datumprikker om die volgende bijeenkomst te plannen. 

Hartelijke groet,

Namens MMWZ De Tippe 

José en Lydia