MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Vereniging MMWZ de Tippe

Statuten MMWZ de Tippe gepasseerd

Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar sinds 23 december 2021 is MMWZ de Tippe officieel een vereniging. Tot op het laatst hebben Annie en Harrie aan de tekst gesleuteld en uiteindelijk waren de nieuwe bestuursleden en de notaris zo ver dat de akte kon passeren ofwel de handtekeningen konden worden gezet. 

Zo schoven Dicky, Inge en Sarita vandaag aan bij de notaris en werd de oprichting van de nieuweling een feit. 

teskt_statuten

drijvende krachten

De groep die totnogtoe als “drijvende krachten” in de stukken werd vermeld, is dan nu met onze felicitaties bevorderd tot bestuur van MMWZ de Tippe. Nu kunnen een aantal officiële zaken op naam van de vereniging worden uitgevoerd en geregeld.

de statuten

Voor wie het wil nalezen … lees hier de laatste conceptversie zoals die vandaag ondertekend is. We hebben de delen met persoonlijke gegevens van het bestuur er uit gelaten.