MMWZ de Tippe – Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle

Vereniging MMWZ de Tippe

Statuten MMWZ de Tippe gepasseerd

Sinds 23 december is MMWZ de Tippe officieel een vereniging. In dit verenigingsverband willen wij de huizen bouwen. Ook na realisatie van de bouw blijft dit verenigingsverband in stand om vorm te geven aan het gezamenlijke beheer en gezamenlijke besluitvorming. In onze statuten is opgenomen dat we zoveel mogelijk willen besluiten via de consent-methode en zo willen streven naar een harmonieuze besluitvorming waarin ieders belangen worden meegewogen.